Kruszywa

   WSZYSTKIE KRUSZYWA WIEZIEMY BEZPOŚREDNIO OD PRODUCENTA

   Budowlane
 • Piasek płukany
 • Piasek kopany
 • Piasek zasypowy
 • Piasek żużlowy „Utex”
 • Żwir płukany
 • Pospółka żwirowo piaskowa
 • Piasek tynkarski lub „Szczakowa”
 • Ziemia ogrodowa (przesiewana), ziemia torfowa
 • Inne
   Drogowe
 • Kamień łamany (czarny)
 • Kamień łamany przepalony (czerwony)
 • Kamień dolomitowy (żółty)
 • Kamień Wisła (szary)
 • Beton kruszony

Usługi Transportowe
 • Transport materiałów sypkich
 • Wynajem wywrotek
 • Transport niskopodwoziowy
 • Wywóz gruzu itp
 • Rozbiórki, korytowanie, prace ziemne
 
  KOTYRBA   KRUSZYWA  TRANSPORT
tel.  506 373 564  e-mail: firmakotyrba@wp.pl
 
  © 2016 e-studio